Proces


Peter Bedner kan het gehele proces uitvoeren van ontwerp tot oplevering, of delen hiervan. De uitdaging is om de bedoelingen van de opdrachtgever tot uitdrukking te brengen in het uiteindelijke ontwerp.

Vaak hebben opdrachtgevers uitgesproken ideeën over het te realiseren project. Soms zijn deze direct praktisch uitvoerbaar, en soms moet er vanaf de basis een concept worden uitgewerkt. Meestal bevindt een project zich ergens halverwege deze schaal. Dit vraagt om een ervaren gesprekspartner. Peter luistert goed naar de wensen van de opdrachtgever maar houdt ook altijd goed de kwaliteit, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het project in de gaten.